ผู้บัญชาการ

พ.ต.อ.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

ผกก.กก.ตชด.43

ปณิธานความดีปีมหามงคล

”  ตั้งใจปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย มีหลักในการคิดและปฏิบัติ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงาน “

ลิงค์ที่น่าสนใจ

News

ข่าวภารกิจผู้บังคับบัญชา

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

News

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลแนะนำ

มาตรฐาน
ITA

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

Add Your Heading Text Here