ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558 รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน กก.ตชด.43

รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2558  รอบ 6 เดือน และรอบ 9 เดือน กก.ตชด.43

 

Additional information