ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ถปภ. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๙ ส.ค.๕๗

เมื่อ ๙ ส.ค.๕๗ พ.ต.ท.เดชา ดำวงศ์ สว.กก.ฯ/หน.ชป.เก็บกู้ฯ ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย ร.ต.ต.สมชาย รัตนชูศรี รอง สว.กก.ฯ /๕ นาย และ จนท.เก็บกู้ฯ กก.ตชด.๔๑, ๔๒, กก.๙ บก.กฝ.ฯ ปฏิบัติภารกิจ ถปภ. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม: ถปภ. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๙ ส.ค.๕๗

ตรวจพื้นที่,รปภ การจัดการแข่งขันฟุตบอล ไทยพรีเมียร์ลีก

เมื่อวันที่ ๙ ส.ค.๒๕๕๗ ร.ต.ต.ประเสริฐ เทพศรี รอง หน.ชป.เก็บกู้ฯ ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ตรวจพื้นที่,รปภ การจัดการแข่งขันฟุตบอล ไทยพรีเมียร์ลีก ณ สนามติณสูลานนท์ อ.เมือง จ.สงขลา ผลการปฎิบัติ จากการตรวจสอบทางเทคนิคและตรวจด้วยสายตาไม่ปรากฎพบวัตถุระเบิดหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ในการก่อวินาศกรรมแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจพื้นที่,รปภ การจัดการแข่งขันฟุตบอล ไทยพรีเมียร์ลีก

ถปภ. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๘ ส.ค.๕๗

เมื่อ ๘ ส.ค.๕๗ พ.ต.ท.เดชา ดำวงศ์ สว.กก.ฯ/หน.ชป.เก็บกู้ฯ ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย ร.ต.ต.สมชาย รัตนชูศรี รอง สว.กก.ฯ/๕ นาย, จนท.เก็บกู้ฯ กก.ตชด.๔๑, ๔๒, กก.๙ บก.กฝ.ฯ ปฏิบัติภารกิจ ถปภ. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

อ่านเพิ่มเติม: ถปภ. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๘ ส.ค.๕๗

ตรวจพื้นที่,รปภ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ฯ

เมื่อวันที่ ๘ ส.ค.๒๕๗ ร.ต.ต.นฤดม สุขโข รอง หน.ชป.เก็บกู้ฯฉก.ตชด.๔๓ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ตรวจพื้นที่,รปภ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ลานว่าว หน้า สนง.อัยการเขต ๙ ถนนแหลมสน อ.เมือง จ.สงขลา ผลการปฎิบัติ จากการตรวจสอบทางเทคนิคและตรวจด้วยสายตาไม่ปรากฎพบวัตถุระเบิดหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ในการก่อวินาศกรรมแต่อย่างใดเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจพื้นที่,รปภ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ ฯ

ตรวจพื้นที่,รปภ การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๒๕๕๗ ร.ต.ต.นฤดม สุขโข รอง หน.ชป.เก็บกู้ฯฉก.ตชด.๔๓ พร้อมพวกรวม ๔ นาย ตรวจพื้นที่,รปภ การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ ลานวัฒนธรรม ถนนชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา ผลการปฎิบัติ จากการตรวจสอบทางเทคนิคและตรวจด้วยสายตาไม่ปรากฎพบวัตถุระเบิดหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ในการก่อวินาศกรรมแต่อย่างใดเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจพื้นที่,รปภ การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ตรวจพื้นที่/รปภ.การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อ.นาทวี

เมื่อวันที่ ๗ ส.ค.๒๕๕๗ ร.ต.ต.ประเสริฐ เทพศรี รอง หน.ชป.เก็บกู้ฯ ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ตรวจพื้นที่สนามกีฬาฟุตบอล ร.ร.นาทวีวิทยาคม อ.นาทวีฯเพื่อการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฯ เนื่องในวัน รพี ของศาลจังหวัดนาทวี ผลการปฎิบัติ จากการตรวจสอบทางเทคนิคและตรวจด้วยสายตาไม่ปรากฎพบวัตถุระเบิดหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ในการก่อวินาศกรรมแต่อย่างใดเหตุการณ์ทั่วไปปกติ

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจพื้นที่/รปภ.การแข่งขันกีฬาฟุตบอล อ.นาทวี

ติดตั้งและทดสอบเครื่องตรวจโลหะแบบบุคคลเดินผ่าน(Walk through)

เมื่อ ๐๗๑๒๓๐ ส.ค.๕๗ พ.ต.ท.เดชา ดำวงศ์ สว.กก.ฯ/หน.ชป.เก็บกู้ฯ ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย ร.ต.ต.สมชาย รัตนชูศรี รอง สว.กก.ฯ /๕ นาย และ จนท.เก็บกู้ฯ กก.ตชด.๔๑, ๔๒, กก.๙ บก.กฝ. ปฏิบัติภารกิจ ถปภ. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมารฯ

อ่านเพิ่มเติม: ติดตั้งและทดสอบเครื่องตรวจโลหะแบบบุคคลเดินผ่าน(Walk through)

ตรวจพื้นที่,รปภ การจัดงานโครงการเทศบาลพบประชาชน

เมื่อวันที่ ๖ ส.ค.๒๕๕๗ ร.ต.ต.ประเสริฐ เทพศรี รอง หน.ชป.เก็บกู้ฯฉก.ตชด.๔๓ พร้อมพวกรวม ๕ นาย ตรวจพื้นที่,รปภ การจัดงานโครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชนให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นฯในหัวข้อ"เหตุการณ์ความมั่นคงต่อการมีส่วนร่วมของเยาวชนและประชาชน"

อ่านเพิ่มเติม: ตรวจพื้นที่,รปภ การจัดงานโครงการเทศบาลพบประชาชน

ถปภ. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ

เมื่อ ๓๑๐๕๕๕ ก.ค.๕๗ พ.ต.ท.เดชา ดำวงศ์ สว.กก.ฯ/หน.ชป.เก็บกู้ฯ ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย ร.ต.ต.สมชาย รัตนชูศรี รอง สว.กก.ฯ /๘ นาย ,ร.ต.ท.หญิง ศศินุช ทวิชศรี รอง สว.ฯ พร้อม จนท.ตร.หญิง กก.ฯ/๖ นาย ปฏิบัติภารกิจ ถปภ. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ณ โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ มณฑลทหารบกที่ ๔๒ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา การปฏิบัติดังนี้

อ่านเพิ่มเติม: ถปภ. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ฯ

Additional information