ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ตรวจ พท.,รปภ.ตลาดเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย

เมื่อ ๑๙๐๗๓๐ ส.ค.๕๗ ด.ต.สุรณรงค์ สุกทอง จนท.ชป.เก็บกู้ฯ ฉก.ตชด.๔๓/๔ นาย ปฏิบัติภารกิจ ตรวจ พท.,รปภ.ตลาดเทศบาลตำบลสะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อยฯ

ผลการปฏิบัติ จากการตรวจทางเทคนิคและตรวจด้วยสายตาไม่ปรากฏพบวัตถุที่ใช้ในการก่อวินาศกรรมแต่อย่างใด เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ

  

Additional information