ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


ถปภ. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ ๘ ส.ค.๕๗

เมื่อ ๘ ส.ค.๕๗ พ.ต.ท.เดชา ดำวงศ์ สว.กก.ฯ/หน.ชป.เก็บกู้ฯ ฉก.ตชด.๔๓ พร้อมด้วย ร.ต.ต.สมชาย รัตนชูศรี รอง สว.กก.ฯ/๕ นาย, จนท.เก็บกู้ฯ กก.ตชด.๔๑, ๔๒, กก.๙ บก.กฝ.ฯ ปฏิบัติภารกิจ ถปภ. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคใต้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

การปฏิบัติ 
๑. เมื่อ ๐๘๐๕๓๐ ส.ค.๕๗ เดินทางถึงสถานที่ปฏิบัติ
๒. เมื่อ ๐๘๐๗๐๐ - ๐๘๐๘๐๐ ส.ค.๕๗ ตรวจใบปริญญาบัตร จำนวน ๑๔๒ กล่อง, ตรวจพื้นที่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ภายในบริเวณหอประชุม วชิราลงกรณ
๓. เมื่อ ๐๘๐๘๓๐ - ๐๘๒๒๓๐ ส.ค. ๕๗ ประจำเครื่องตรวจโลหะแบบบุคคลเดินผ่าน(Walk through) เพื่อตรวจผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและผู้เข้าร่วมพิธีฯ
ผลการปฏิบัติ 
๑. จากการตรวจทางเทคนิคและตรวจด้วยสายตาไม่ปรากฏพบวัตถุที่ใช้ในการก่อวินาศกรรมแต่อย่างใด 
๒. ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี,นครศรีธรรมราช จำนวน ๒,๙๙๖ คน
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ
 

Additional information