ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

                     กก.ตชด.๔๓ กำหนดสถานที่รับสมัครฯ ระหว่างวันที่ ๒๗ มิถุนายน - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องอเมซิ่ง กก.ตชด.๔๓ การแต่งกายของผู้สมัครฯชุดสุภาพเรียบร้อย         สามารถดูรายละเอียดการสมัครและดาวโหลดได้ที่  http://www.bpp.go.th/documents/2565/25650621_01.pdf

Additional information