ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ

เมื่อวันที่ ๒ ธ.ค.๖๒ พ.ต.อ.สถาพร แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล และศูนย์วิทยาศาตร์เพื่อการเรียนรู้ยะลา เรื่องความร่วมมือพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียน โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนในพระราชดำริฯ โดยใช้ภาพยนต์วิทยาศาตร์เพื่อการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

Additional information