ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ

       วันที่ ๓๑ พ.ค ๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์  คามิคลิขิตกุล รอง ผกก.ตชด.๔๓ ได้เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ และผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ครูใหญ่ , ครูรับผิดชอบนร.ฯ , อาจารย์ที่ปรึกษาของสถานศึกษาที่ นร.ศึกษาอยู่ , นร.ในพระราชานุเคราะห์ฯ และผู้ปกครอง รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๐ คน ณ หอประชุมพนมไพร กก.ตชด.๔๓

 

 

 

 

 

 

 

Additional information