ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


กิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๓ พ.ค.๖๒ บก.ตชด.ภาค ๔ และ กก.ตชด.๔๓ โดย พ.ต.อ.วิวัฒน์  คำชำนาญ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๔, พ.ต.อ.สถาพร  แก้วสนิท ผกก.ตชด.๔๓ และข้าราชการตำรวจ บก.ตชด.ภาค ๔ , กก.ตชด.๔๓  ร่วมกิจกรรม Kick off โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และได้ทำกิจกรรมปลูกต้นร่วงผึ้ง  เก็บขยะ ตัดหญ้า ทำความสะอาด บริเวณถนนภายในหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านรำแดง ม.๓ ต.รำแดง อ.สิงหนคร จว.สงขลา โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Additional information