ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓


บรรยายอบรมมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตามหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔

          วันที่ ๒๑-๒๒ ม.ค. ๒๕๖๒ บก.ตชด.ภาค ๔, มทบ.๔๒ (ค่ายเสนาณรงค์) กก.ตชด.๔๓ ข้าราชการ และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดบรรยายอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ตามหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ ซึ่งเป็นหลักสูตรประจำของจิตอาสา ๙๐๔ รุ่น ๒/๖๑ รุ่น"เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" โดยมี  นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานในการเปิดการบรรยายอบรม ให้แก่ข้าราชการและประชาชนจังหวัดสตูล ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายอบรม จำนวน ๑,๐๐๐ คนโดยการบรรยายของวิทยากรจิตอาสา ๙๐๔ รุ่น ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ณ หอประชุม ศาลากลางจังหวัดสตูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional information